Najkrócej - chodzi o to, aby codziennie, przynajmniej w jednej Parafii w Polsce, było zorganizowane całodobowe czuwanie przed Najświetszyn Sakramentem.

Parafia poprzez omadlamy.pl może zgłosić swój udział w czuwaniu całodobowym. Codziennie inna Parafia podejmuje modlitwę.

Zapraszamy Parafie oraz Wspólnoty, do włączenia się w nieustającą modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i świata całego. Upraszając Miłosierdzia BOŻEGO. Wypraszając potrzebne łaski. 

Oddaj sprawy w Boże ręce - Zorganizuj czuwanie w swojej Parafii.

Poprzez serwis omadlamy.pl pragniemy zainspirować oraz skoordynować nieustającą modlitwę. Dając narzedzie do włączenia się w nurt modlitewny całych Wspólnot Parafialnych.

Załóż konto Parafii - administrator serwisu omadlamy.pl zweryfikuje konto.

Weryfikacja konta wymaga kontaktu z ks. Proboszczem, w celu potwierdzenia jego zgody na udział Parafii w akcji modlitwenej. Po pozytywnej weryfikacji, osoba posidającda dostęp do konta, będzie mogła zgłosić Parafię do akcji modlitewnej.

Dzień czuwania składa się z Eucharystii (rozpoczynającej modlitwę) oraz 24’ro godzinnej Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie
Do zorganizowania czuwania potrzebnych jest przynajmniej 48 osób. Po dwie osoby na każdą  godzinę czuwania. Dobrą praktyką jest zaproszenie Wspólnot działających na terenie Parafii, aby włączyły się do modlitwy, poprzez wybranie konkretnej godziny Adoracji.
Modlitwę rozpoczynamy Eucharystią o godzinie 19:00. Po Mszy Świętej rozpoczyna się czuwanie i ma trwać do godziny 20:00 następnego dnia.

W okrsie pandemii, może trzeba będzie ograniczyć się do minimalnej ilości osób biorących udział w Adoracji. Zachęć przynajmniej te 48 osób do Adoracj Pana Jezusa - po dwie na jedną godzinę. Poproś ks. Proboszcza o wystawienie Pana Jezusa, przedstaw mu listę osób gwarantujących, że Pan Jezus nie zostanie sam. Zastanówcie się wspólnie z ks. Proboszczem nad miejscem wystawienia - boczna kaplica, czy nawa. Tak, żeby bez konfliktu z codziennymi praktykami w parafii, można było przeprowadzić czuwanie. 

PS. Jeśli to czytasz i jesteś ks. Proboszczem - sprawy organizacyne będą o wiele prostsze :). Serdecznie zachęcamy czcigodnego Księdza do włączenia parafii w  nurt modlitwy wynagradzającej.  Zgłoś parafię 

Kiedy znajdzie się 7 Parafii, które kolejno po sobie podejmą modlitwę.

Organizujesz wydarzenie w Parafii skorzystaj z serwisu omadlamy.pl. Promuj wydarzenie, korzystaj z mechanizmów wspomagających organizację. Moduł będzie udostępniony w późniejszym terminie.